Stichting Stadscomité B.B.Z.

Organisatie


De Boètegewoeëne Boètezitting wordt georganiseerd door Stichting Stadscomité BBZ uit Venlo. In samenwerking met L1 televisie wordt de Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting georganiseerd, ook bekend als de Zoépkoèl.

Historie

Nadat een aantal jaren op rij in Venlo een Boètegewoeëne Boètezitting was georganiseerd, groeide het evenement eind jaren 90 explosief. Het jaarlijks aantal bezoekers steeg enorm, er kwamen nieuwe initiatieven, meer podia, nieuwe deelnemers en belanghebbenden. Na de Boètegewoeëne Boètezitting van 2002 was deze ontwikkeling en enkele daarmee samenhangende veiligheidsvraagstukken aanleiding voor de burgemeester van Venlo om een aantal partijen bij elkaar te brengen: de directeur van de Maaspoort, Vors Joeccius XI van de stads-vastelaovesvereniging Jocus, en een vertegenwoordiger van L1. Het gezelschap concludeerde dat er dringend behoefte was aan sturing en regie door een overkoepelende organisatie. Er werd besloten hiervoor een Stichting op te richten: de Stichting Stadscomité B.B.Z. (Boètegewoeëne BoèteZitting). Onder verantwoordelijkheid van dit stadscomité wordt sinds 2003 de Boètegewoeëne Boètezitting georganiseerd.

Doelstelling

De Stichting Stadscomité B.B.Z. draagt zorg voor een hoogwaardige en veilige organisatie van de Boètegewoeëne Boètezitting door als platform te dienen voor alle belanghebbende partijen, maar ook directe sturing te geven aan de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Adres

Stichting Stadscomité B.B.Z.
Postbus 744
5900 AS Venlo

Twitter: @BBZVenlo
Facebook: Boètegewoeëne Boètezitting Venlo
Instagram: @boetezitting
App (Google Play Store en App Store): boetezitting
Bankrekening: NL28 RABO 0173 8929 06
KvK: 12052869

Dit evenement wuurdt meide meugelijk gemak door